Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poruke koje se razmjenjuju između djelatnika ili korisnika Mobillion sustava su multimedijskog tipa, što znači da, osim teksta, mogu sadržavati slike, dokumente te zapise drugih formata. Slike se prikazuju umanjeno, izravno u tekstu poruke - tako da je kontekst jasan bez otvaranja multimedijskog priloga. No, klikom na umanjenu sliku (thumbnail), dohvaća se te prikazuje fotografija u punom formatu.

Slika - thumbnail prikaz fotografija izravno u chat porukama

Fotografije se pohranjuju na Mobillion centralnoj komponenti i dostupne su članovima grupe, kao i njihovim administratorima. Slike se ne pohranjuju na mobilnim uređajima, čime je podržan BYOD koncept.

 

Autor: Ivo Završki