Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3.3.2015. - Podgorica, Zagreb - Agencija za elektronsku komunikaciju i poštansku djelatnost iz Crne Gore i tvrtka Inovativni trendovi d.o.o. iz Zagreba potpisali su ugovor o izradi i isporuci programskog rješenja za uspostavu "tarifnog kalkulatora" koji će građanima Crne Gore omogućiti lakši izbor telekomunikacijske tarife iz ponude domaćih telekom operatera, temeljem jednostavnog web unosa karakterističnije mjesečne potrošnje.

SUPRA KALKULATOR je programski sustav koji putem web sučelja omogućuje operaterima unos tarifnih komponenti, opis jedinstvenih usluga i paketa te njihovih cijena koje, korištenjem posebnog web sučelja, provjeravaju i odobravaju administratori Agencije. Krajnji korisnici pristupaju javnom korisničkom web sučelju za unos podataka - radi opisa vlastitih potrošačkih navika i procjenu očekivanih mjesečnih troškova, te pregled i izbor najpovoljnijeg operatera, odnosno usluge za opisanu karakterističnu potrošnju.

Programsko rješenje je namijenjeno procjeni troškova usluga mobilne i fiksne telefonije, pristupa Internetu kao i procjeni troškova korištenja audio-vizualnih medijskih sadržaja (AVM) svih ponuđača ovakvih usluga u Crnoj Gori.

Arhitektura SUPRA KALKULATOR sustava predviđa bazu podataka u kojoj se akumuliraju svi podaci o tarifnim komponentama, jedinstvenim uslugama i paketima te programski sustav koji operaterima i administratorima omogućuje administriranje podataka, a krajnjim korisnicima unos karakterističnih parametara kojima opisuju svoju uobičajenu potrošnju i koji, temeljem ugrađenih metoda usporedbe i analize, provodi simulaciju mjesečne potrošnje te sugerira najpovoljniju uslugu za taj tip potrošnje.

Funkcioniranje SUPRA KALKULATORA utemeljeno je na jednostavnom i brzom unosu osnovnih te dopunskom unosu proširenih karakteristika korisničke potrošnje, matematičkom i iskustvenom proširenju unesenih informacija te kreiranju normaliziranog upita u simulator potrošnje, koji barata svim tarifama, odnosno cijenama usluga iz domene predviđene usporedbe na tržištu Crne Gore.

Na temelju normaliziranog upita koji sadrži sve parametre nužne za usporedbu različitih tarifnih modela - generira se personalizirani izvještaj koji sadrži informaciju o rang listi tarifnih modela koji nude najnižu cijenu usluga prema zadanim kriterijima prosječne mjesečne potrošnje.
Sustav je, također, od koristi operaterima kao i administratorima Agencije radi mogućnosti praćenja broja i vrste upita te oblikovanja statističke slike interesa potrošača.

Osim toga, u okviru svoje portalske web funkcionalnosti, SUPRA KALKULATOR omogućuje objavu javno dostupnih sadržaja, informacija i obavijesti - koje administratori Agencije mogu samostalno pripremati i objavljivati.

Autor: Ivo Završki