Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iako je vrhunac primjene SMS tehnologije prošlo, a “pametni” telefoni i Internet komunikacija je preuzela primat - SMS još ne treba otpisati. Čini se - još uvijek postoji dovoljno prostora za softverska rješenja koja omogućuju razvoj poslovanja utemeljenog na distribuciji kratkih poruka.

Ovo je već treća ili četvrta generacija SMS gateway sustava u čijem razvoju sudjelujemo - no, tek ovoga puta tako da iz osnove podržavamo praktički neograničenu skalabilnost i, ono što je važnije, mogućnost spajanja pružatelja telekomunikacijskih usluga tako da se maksimalno iskoriste postojeći “interkonekcijski” viškovi i time telekomunikacijskom operatoru stvori dodatna vrijednost - praktički bez ikakve investicije.

Zapravo, obje karakteristike novog rješenja predstavljaju cjelinu - i usmjerene su prema potpori nove vrste korisnika - onih koje posreduju u prodaji telekomunikacijskih kapaciteta i koji djeluju globalno, a svoju poslovnu nišu pronalaze u prodaji resursa koji bi inače ostali neiskorišteni.

Naime, interkonekcijskim ugovorima je predviđena razmjena poruke između telekomunikacijskih operatora na krajnjim točkama - pa ako je razmjena poruka uravnotežena - odnosno - ako operator u neku mrežu pošalje onoliko poruka - koliko iz nje i primi - takva razmjena za operatore može biti besplatna. U slučaju da postoji neravnoteža u razmjeni poruka - odnosno ako jedan operator više prima nego šalje, taj operator bi neiskorišteni promet mogao izložiti tržištu - prodati onome tko ima korisnike koji prema tom odredištu poruke žele ili moraju isporučivati.

Glavno pitanje u ovom konceptu je kako pojavu interkonekcijskih viškova pratiti i neprestano izlagati tržištu, te tako za posrednika, ali i za operatora - stvoriti priliku za zaradu.

Bez obzira radi li se o tvrtkama kojima je to osnovna djelatnost ili telekomima koji svoju djelatnost nadopunjuju preprodajom svojih “messaging” viškova - radi se o korisnicima koji žele sustav koji će moći proširivati bez licencnih i tehničkih ograničenja, a imat će na raspolaganju funkcionalnost koja će biti u stanju pronalaziti cijenom najpovoljnije rute za distribuciju poruka - ovisno o cijeni vlastitih interkonekcijskih ugovora, odnosno o cijenama koje povezani dobavljači nude prema različitim svjetskim destinacijama.

U tom kontekstu - otvara se prostor za razvoj i implementaciju inovativnih rješenja koji nisu inovativna u smislu primjene drugačijih ili novih telekomunikacijskih protokola, ali nude značajno kompleksniju “poslovnu” logiku pronalaženja viškova i usmjeravanja prometa kao i infrastrukturu koja takvu logiku može podržati, bez obzira na količinu ili rast broja poruka, kao i rast broja podržanih destinacija.

Autor: Ivo Završki