Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt

U posllejdnih godinu dana intenzivno smo radili na projektima koji se korisnicima, osim putem mobilnih uređaja, u značajnoj mjeri obraćaju putem web sučelja. Primjenom različitih front-end tehnologija - temeljem iskustva, ali i temeljem stavova korisnika - mogli smo definirati kriterije za primjenu svakog od njih.

Image Modified

Bootstrap

web portal s front-endom izrađenim u Bootstrap tehnologiji. Podržava prikaz informacija iz posebno dizajniranog CMS sustava, prikazuje statističke informacije koje se dohvaćaju iz BI sustava - predviđa responzivnost u prikazu informacija - ovisno o formatu (veličini) ekrana, omogućuje prilagodbu strukture izbornika na glavnoj stranici (home page), te pod-izbornika na unutrašnjim stranicama. Predviđena je prilagodba sadržaja prikaza interesu korisnika - uz zadržavanje formata prikaza.


Image Modified

ExtJS

Mobillion web konzola s front-endom izrađenim u ExtJS tehnologiji, korištenjem Sencha Architect alata. Format prikaza prilagođena "desktop" ekranima - u širokoj rezoluciji i panelima namijenjenima preglednom prikazu različitih grupa informacija. Jednostavan "drill-down" prikaz - prezentaciju sve više razine detalja - bez promjene strukture stranice. Omogućen "drag-drop" informacija u složenim konfiguracijskim poslovima - kako bi se što veći broj zadataka mogao provest na već "otvorenom" sučelju - bez navigacije.


Iako se u oba slučaja radi o prikazu web stranica složene strukture, s podacima koji se dohvaćaju iz baze podataka, od kojih se neki mijenjaju u stvarnom vremenu (statistički pregledi) - dok su drugi znatno niže frekvencije promjene (CMS) - primijenjen su dvije različite “frontend” tehnologije.

Dok je ExtJS prilagođeniji izradi mogućnostima bogatih administracijskih konzola - koje, najčešće, zamjenjuju desktop klijente, Bootstrap će se najefikasnije primijeniti za izradu formom slobodnijih i formatu prilagođenijih - i u najvećem broju slučajeva - responzivnih stranica.

Osnovni kriteriji izbora ExtJS tehnologije:

  1. Tehnička sučelja, najčešće administracijske stranice namijenjene educiranim korisnicima
  2. Složene stranice s brojnim kontrolama - poput grid, pull-down, drag-drop i višestrukim panelima
  3. Stranice u kojima nema potrebe, radi dizajnerskih zahtjeva, značajnije zadirati u HTML - već će se funkcionalnost i vizualna prezentacija uspostaviti kroz definirane - postojeće funkcije i predefinirane vizuale.

Osnovni kriterij izbor Bootstrap tehnologije:

  1. Manje tehnički složena sučelja s manjem brojem kontrola za pomoć u pristupu informacijama.
  2. Stranice s više grafičko - dizajnerskih elemenata, u kojima se značajno isprepliću HTML i JS kod
  3. Stranice u kojima je potrebno pomoći krajnjem korisniku - u smislu prilagodbe načina korištenja njegovom nepoznavanju funkcionalnosti, nesnalaženju na stranicama i neiskustvu u korištenju aplikacije.
  4. Stranice koje će se prikazivati u više različitih formata

Autor: Ivo Završki