Supra Tarifni kalkulator - za razliku od ostalih sličnih rješenja - omogućuje  gotovo potpuni unos svih karakteristika pojedinih tarifa, tarifnih opcija i  paketa iz cjenika operatera. To znači da operatori mogu upisati sve, pa i najsloženije  tarifne vrijednosti  - i sve će se one uzeti u kalkulaciju prilikom izračuna procijenjene mjesečne  potrošnje.

Teoretski jasno, ali predstavlja izazov u realizaciji - tarifni kalkulator mora pomiriti  dva suprotstavljena zahtjeva. S korisničke strana potrebno je omogućiti brz i  jednostavan opis prosječne mjesečne potrošnje i svih njenih posebnosti, a sa  strane operatora - predvidjeti unos svih, pa i najsloženijih, tarifa i  tarifnih opcija kako bi izračun potrošnje bio identičan obračunu koji bi za  takav promet sastavio operatorov “billing” sustav.

Radi pojednostavljenja korisničkog unosa - koji se čini kao kritični faktor  zbog čije kompleksnosti bi korisnici najlakše odustali od korištenja -  predviđena je funkcionalnost definiranja pretpostavljenih karakterističnih  navika prosječnih korisnika - poput količina poziva u domaćoj mreži, količina  poziva prema internacionalnim destinacijama - s raspodjelom prema mobilnim i  fiksnim mrežama.

Pregled izračuna temeljem simulacije prosječne mjesečne potrošnje prikazuje rang listu tarifa pojedinih operatera, kao i osnonu cijenu pretplate te izračunatu cijenu koja objedinjuje sav dodatno obračunati promet kao i primjenjene tarifne opcije. Ako se primjenjuje posebna promocije - tarifa je označena posebnom oznakom crvene boje. Dodatno, svaki izračiun se precizno opisuje - za što je previđen modul za pregled kalkulacije, sa svim detaljima izračuna.

Slika - pregled rang liste tarifa - temeljem simulacije mjesečnog troška

 

Ovi podaci se koriste pri simulaciji potrošnje za korisnike koji, radi praktičnosti primjene, ne unose sve detalje vlastite potrošnje. Ipak, ako    korisnik želi - svoju potrošnju može opisati vrlo detaljno pa se prosječne    vrijednosti neće primjenjivati.

Algoritam izračuna podržava sve tarifne komponente, od kojih su najčešće:  benefiti, promet uključen u pretplatu i tarifne opcije. 

Ovisno o politici cijena pojedinih operatora - tarifa može pretpostavljati  besplatan promet prema određenim destinacijama, omogućuje određene količine  besplatnih minuta razgovora, besplatnih poruka ili besplatnog Internet  prometa. Benefiti se raspodjeljuju na sve pokrivene destincije potrošnje proporcionalo  količini prometa da bi se što bolje simulirala potrošnja benefita kroz  vremenski period od mjesec dana.

Osim benefita, kod izračuna kalkulator vodi računa i o prometu koji je uključen  u cijenu pretplatničke naknade - kojom se pokriva dio potrošnje a nakon što se  taj dio iskoristi - preostali promet se naplaćuje po definiranim cijenama. Prilikom primjene prometa uključenog u pretplatu potrebno je raspodjeliti  definirani novčani iznos na ukupni promet koji korisnik ostvaruje a koji je  definiran kao količina razgovora u minutama, broj poruka ili količina internet  prometa. 

Da bi se postigla konverzija iz novčanog iznosa u količinu prometa koriste se  cijene definirane za tarifu.

Ipak, najveći izazov u realizaciji tarifnog kalkulatora je primjena dodatnih  opcija - koje korisnici mogu kupiti u bilo kojem trenutku, a opisuju se  cijenom i uključenom količinom i vrstom prometa prema određenim destinacijama. 

Uzimajući u obzir dostupne opcije, Supra tarifni kalkulator ih primjenjuje  tako da se minimizira mjesečni trošak -  uzimajući u  obzir vrstu, količinu i  destinacije korisničke potrošnje, omogućujući dokup opcija kojima se osigurava  popust na postojeće cijene, kao i dokup opcija kojima se dobiva pravo na  dodatni besplatni promet.

Dodatni izazov u primjeni opcija nastaju i zbog njihovog vremenskog  ograničenje, tako da neke opcije traju 7, 15 ili 30 dana. To znači da, iako  neka opcija prometom može zadovoljiti cjelokupni korisnički mjesečni promet,  treba voditi računa o njenom trajanju - pa, primjerice - opcija koja traje 15  dana može se primijeniti samo na pola mjesečne količine. 

Promet koji nije pokriven benefitima, prometom uključenim u pretplatu ili  tarifnim opcijama, naplaćuje se prema redovnom cjeniku tarife. Za svaku  konkretnu destinaciju prema kojoj je ostvaren promet, kalkulator odabire  najspecifičniju cijenu s obzirom na lokaciju, tip mreže te vrijeme poziva. 

Uzimajući u obzir potrebu za jednostavnim korisničkim opisom karakteristične  mjesečne potrošnje, mogućnošću definiranja svih komponenti iz cjenika operatore  te primjenom algoritma izračuna koji sve detalje cjenika koristi radi izrade  rang liste najpovoljnijih tarifa i tarifnih opcija - SUPRA tarifni kalkulator  predstavlja upotrebljiv, koristan i svima dostupan  alat za analizu ponude na  telekomunikacijskom tržištu.

Autior: Igor Buzatović